Trwa projekt z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Święty Jan Paweł II jest uważany za jednego z najważniejszych papieży w historii Kościoła katolickiego. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin tego imponującego duchownego. Z tej okazji organizowany jest projekt zainicjowany przez Stowarzyszenie Diakonii Społecznej, aby uczcić wspomnienie św. Jana Pawła II.

Projekt ma na celu promocję i upamiętnienie orędzia i nauczania św. Jana Pawła II z jego najważniejszych encyklik, listów apostolskich i homilii. Liczne seminaria, konferencje i warsztaty odbywają się w Polsce i na całym świecie, aby edukować ludzi o postawach, wartościach i pamięci o św. Janie Pawle II.

Działania projektu obejmują również publikacje książek, artykułów i opracowań naukowych na temat papieskiego orędzia przekazanego przez świętego. Projekt wspiera również dzieła charytatywne skierowane do ubogich społeczeństw, grup marginalizowanych i instytucji kościelnych na całym świecie, po to by oddać hołd temu papieżowi – Świętemu Janowi Pawłowi II.

Bez względu na to czy jesteś katolikiem czy osobą innej religii, ta rocznica jest ważna dla ludzi na całym świecie, ponieważ pokazuje jak wpływowy był ten papież na religię chrześcijańską oraz całego świata. Dlatego warto wziąć udział w tegorocznym projekcie: „Urodziny Ojca Świętego Jana Pawła II – 100-lecie” i przyczynić się do zapamiętania tego imponującego duchownego!

Dzisiaj obchodzimy święto Narodowego Czytania- Szczególna okazja, by upamiętnić Setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II! W jego czasach Polska zmieniła się z kraju międzymorza w kraj w pełni wolny. Przy okazji tego szczególnego jubileuszu odbywa się projekt, abyśmy mieli okazję poświęcić chwilę spokoju i refleksji.

Od 12 grudnia aż do 22 maja będziemy czytać, aż java milion razy fragment Encykliki Św. Jana Pawła II 'Redemtor Hominis’. Projekt jest współrealizowany przez Młodzieżowe Dzieło Ołtarza i Fundacje im. Jana Pawła II oraz pomaga szerzyć dorobek pontyfikatu Papieża Polaka. Projekt ma także swoje korzenie ewangelizacyjne, stanowi odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II skierowane do młodych ludzi z okazji Roku Życia Konsekrowanego w 2004 roku : “Młodzi powinni być pierwszymi «profesorami miłości»”.

Rozpoczynając swój projekt, bardzo ważne jest ustalenie czasu na czytanie Encykliki oraz miejsca do modlitwy. Modlitwa może być prowadzona indywidualnie lub grupowo. Grupowe rodzinne spotkania z fragmentami papieskiego słowa są szczególnym darem dla każdego – to doskonała okazja do spędzenia trochę czasu razem i doskonałe narzędzie do nauki o historii i dorobku naszego szanownego Papieża Polaka.

Projekt umożliwia nam również poznawanie innych aspektów dorobku świętego Jana Pawła II, jak piosenki, prace literackie i filmy o tym historycznym papieżu Polaka. Wykonajcie swoje badania i przygotujcie się na rozszerzenie swojej teologicznej wiedzy!

Kładka Niepodległości w Lublinie jest miejscem szczególnym, otoczonym legendami i ważnymi dla Polaków wspomnieniami. To właśnie w tym miejscu odbyła się Msza święta z okazji 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II 20 października 2020 r. Pomysłodawcą projektu był ks. dr Marek Bodziony z Diecezji Lubelskiej oraz Ubóstwo Ducha Świętego w Lublinie.

Dzięki temu wyjątkowemu projektowi mieszkańcy miasta mogli w sposób szczególny przeżyć jubileuszowy dzień. Na Kładce Niepodległości powstało specjalne miejsce, gdzie można było modlić się o urodziny a także skosztować specjalnie przygotowanych dań, które przygotował ks. dr Marek Bodziony.

Jednym z punktów projektu była prelekcja na temat wydarzeń i myśli Ojca Świętego, po której nastąpiła znaczniejsza część ceremonii: uczczenie 100 rocznicy urodzin naszego patrona, Świętego Jana Pawła II. Podczas nabożeństwa całym zgromadzeniem modlono się za papieża i jego dalszą opiekę nad Polską oraz wszystkimi ludobójcami dotykającymi nasze kraje.

Projekt cieszy się bardzo dużym powodzeniem w regionie i jest doskonałym sposobem, aby oddać hołd osobie Papieża Jana Pawła II. Mamy mocne przekonanie, że ta uroczystość pomoże ubogacić narodowy duch Polaków i pomoże im na nowo obejrzeć nasze wspomnienia papieskie gościnności oraz jego namiastki nadal istniejące we Wschodniej Europie.